Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaan Bisfenoli A:ta ei saa saattaa markkinoille lämpöpaperissa pitoisuutena 0,02 painoprosenttia alkaen 2.1.2020.

Vuoden 2019 aikana kaikki normaali lämpöpaperimateriaali tulee muuttaa Bisfenoli A-vapaaseen materiaaliin.

Valikoimassamme 18.4.2019 alkaen

  • kaikki kauttamme tilattavat maksupääterullat ovat automaattisesti BPA-vapaita
  • kassarullien osalta asiakas voi tilata sekä normaaleja että BPA-vapaita rullia
  • vuokrapäätteissä käytämme vuoden aikana myös normaaleja kuittirullia, ja ne tullaan vaihtamaan BPA-vapaisiin varaston loputtua

Tutustu tarkemmin EU-asetukseen