Casio SE-S400-S kassakone

Kuittipakkolaki astui voimaan vuoden 2014 alusta lähtien

Yrittäjän velvollisuutena on tarjota aina asiakkaalle kuitti tämän ostamasta tuotteesta tai palvelusta. Uusi laki lisää käteisen rahan käytön valvontaa ja torjuu näin harmaata taloutta.

Kuittipakko eli kuitinantovelvollisuus koskee niin käteisellä rahalla kuin maksukorteilla tehtyjä ostoksia. Lain tarkoituksena asiakkailla on huomata helpommin kassan tai kirjanpidon ohi tehtävää myyntiä.

Asiakas voi kieltäytyä ottamasta kuittia vastaan. Kuitti voidaan tarjota myös sähköisessä muodossa.

Laki ei koske yleishyödyllistä yhdistys- ja harrastustoimintaa, ulkona tapahtuvaa tori- ja markkinamyyntiä tai satunnaista ja vähäistä elinkeinotoimintaa.

Lakia valvovat poliisi, verohallinto ja aluehallintovirastot. Jos unohdat tarjota kuitin, valvoja voi määrätä jopa 300-1000 euron suuruisen laiminlyöntimaksun!

Uuden lain vaatimukset

Kaikki kassakonemallimme täyttävät kriteerit kuitintarjoamisvelvollisuudesta, eli laitteemme tulostavat asiakkaan kuitille seuraavat tiedot:

  • elinkeinonharjoittajan nimi, yhteystiedot ja y-tunnus;
  • kuitin antamispäivä;
  • kuitin tunnistenumero tai muu yksilöivä tieto;
  • myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laji;
  • tavaroista tai palveluista suoritettu maksu ja suoritettavan arvonlisäveron määrä verokannoittain taikka arvonlisäveron peruste verokannoittain.

Finlex: Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa